Condebo Containerdienst
Lokeren - Gent - Dendermonde - Sint Niklaas - Wetteren
Over ons
Prijzen
Recyclagecentrum
10m³ container
30m³ container
33m³ gesloten zeecontainer
Steenpuin
Gemengd restafval
Groenafval
Diensten
Links
Contact
Condebo
Do&don't
Referenties
Ons Team
Vergunning
verkoopsvoorwaarden
Aanleveren gemengd restafval, sloop en bouwafval
aanleveren steenpuin, bouwpuin en grond
Aanleveren van snoeihout en groenafval
Aanleveren houtafval
Verwerken van PU- opgeschuimde stookolietanks
Leveren van gebroken puin COPRO
Diensten
Aanleveren gemengd restafval, sloop en bouwafval U kan bij Condebo zelf  huishoudelijk afval, gemengd restafval, bouw- en sloopafval en bedrijfsafval aanleveren, dit alle werkdagen doorlopend van 7h tot 18h. We beschikken over een eigen weegbrug zodat u snel en tegen de beste prijs geholpen bent.

Gemengd restafval, bouw- en sloopafval en bedrijfsafval wordt gesorteerd en de produkten die geschikt zijn voor hergebruik worden er uit gehaald om verder verwerkt te worden met de best beschikbare technieken.
U kan bij Condebo zelf steenpuin, bouwpuin en grond aanleveren, dit alle werkdagen doorlopend van 7h tot 18h. We beschikken over een eigen weegbrug zodat u snel en tegen de beste prijs geholpen bent.

Dit bouwpuin  wordt gezeefd en gebroken met een  puinbreker en afgezet in wegenbouw, industrie en tuinbouw. Dit breekproces vindt plaats onder strenge eisen en het menggranulaat of breekpuin voldoet dan ook aan alle eisen die wettelijk gesteld worden volgens COPRO.
Aanleveren van snoeihout en groenafval U kan bij Condebo zelf groenafval, snoeihout en tuinafval aanleveren, dit alle werkdagen doorlopend van 7h tot 18h. We beschikken over een eigen weegbrug zodat u snel en tegen de beste prijs geholpen bent.

Het groenafval wordt volgens de best beschikbare technieken verwerkt en gecomposteerd.

Groenafval wordt verkleind, diverse keren omgezet en als laatste bewerking uitgezeefd waardoor er compost als eindprodukt wordt overgehouden. Deze compost wordt geanalyseerd en afgezet in land- en tuinbouw en bij hoveniers.

Meer info
Aanleveren houtafval U kan bij Condebo zelf afbraakhout en afvalhout aanleveren, dit alle werkdagen doorlopend van 7h tot 18h. We beschikken over een eigen weegbrug zodat u snel en tegen de beste prijs geholpen bent.

Het houtafval wordt volgens de best beschikbare technieken gesorteerd en verwerkt, economisch en ecologisch.

Houtafval kan hergebruikt worden voor de productie van bijvoorbeeld pallets, spaanplaten, papier en karton. Tevens wordt het in grote mate verbrand ten behoeve van energieopwekking.

Meer info

Verwerken van PU- opgeschuimde stookolietanks Volgens de VLAREM wetgeving art 6.5.5.5 moeten ondergrondse stookolietanks dewelke niet meer gebruikt (mogen) worden buiten dienst gesteld worden, dit gebeurt dikwijls met behulp van een inert PU schuimsysteem vermits dit één van de betere en goedkope oplossingen is.

Wanneer na verloop van tijd, om één of andere reden bv verbouwingen, aanleg oprit etc, de opgeschuimde tank(s) toch nog verwijderd moet worden, kan Condebo deze tank(s) verwijderen en/of ophalen en/of verwerken. Ook kan u deze tanks zelf aanleveren in ons sorteercentrum waar wij deze tanks ontmantelen volgens de geldende wetgevingen, indien gewenst kan u een verschrotingsattest krijgen.

Meer info
Leveren van gebroken puin COPRO

Met de COPRO-certificering wenst de overheid de kwaliteit en het verantwoord gebruik van gerecycleerde granulaten bij diverse bouwwerken te stimuleren. COPRO vzw is een onpartijdige instelling die instaat voor de controle van bouwproducten. Granulaten die het COPRO-garantielabel dragen zijn dus tegelijk milieuvriendelijk (want het gaat om gerecycleerde puingranulaten) én kwaliteitsvol (conform de gedefinieerde kwaliteitseisen).

Bij het aanwenden van puin (inerte granulaten en asfaltgranulaten) voor toepassing in wegen- of bouwwerken dienen overheden en particulieren (verplicht sinds het nieuwe VLAREA dd 01/06/2004 te kiezen voor materialen die COPRO-gekeurd zijn (of een gelijkwaardige keuring) indien de granulaten gerecycleerd zijn. Indien zij breekmateriaal (breekpuin) van een afbraak van wegen – en / of bouw van een locatie wensen te hergebruiken op locatie, dient eveneens een keuring te worden uitgevoerd door COPRO.

Meer info

0 Totaal itemsOver ons
Prijzen
Recyclagecentrum
10m³ container
30m³ container
33m³ gesloten zeecontainer
Steenpuin
Gemengd restafval
Groenafval
Diensten
Links
Contact
Condebo
Do&don't
Referenties
Ons Team
Vergunning
verkoopsvoorwaarden