Condebo Containerdienst
Lokeren - Gent - Dendermonde - Sint Niklaas - Wetteren
Over ons
Prijzen
Recyclagecentrum
10m³ container
30m³ container
33m³ gesloten zeecontainer
Steenpuin
Gemengd restafval
Groenafval
Diensten
Links
Contact
Condebo
Do&don't
Referenties
Ons Team
Vergunning
verkoopsvoorwaarden
Vergunning

Om een afvalcontainer op de openbare weg te plaatsen is in de meeste gemeenten of steden een afzonderlijke vergunning of toelating nodig. Dit verschilt van gemeente tot gemeente en van stad tot stad.

Condebo Containerdienst doet al het nodige om het de aanvrager voor een container voor stort op de openbare weg te plaatsen, het zo eenvoudig mogelijk te maken doch in sommige gemeenten of steden moet de aanvrager de nodige toelatingen aanvragen dit bij politie, stad-of gemeentehuis of technische dienst van uw stad of gemeente.

Condebo Containerdienst voorziet indien nodig en op eenvoudige vraag van de klant, alle signalisatie (behalve parkeerverbodsborden).


Lokeren : vergunning voor inname van openbaar domein naar aanleiding van werken
Voor het plaatsen van een container, een stelling of bij de inname van een betalende parkeerplaats (bv. bij verhuis) wordt bij de Lokale Politie om toelating gevraagd.

Wanneer een parkeerverbod moet worden geplaatst, gebeurt dit minstens 24u op voorhand. Bijgevolg dient de aanvraag tijdig te gebeuren. Parkeerverbodsborden kunnen op basis van de vergunning worden afgehaald in het Stadsmagazijn, Weverslaan 18, 9160 Lokeren.

U kunt hier
het nieuwe aanvraagformulier

downloaden en afprinten.

Hamme : aanvraagformulier Inname van openbaar terrein voor het uitvoeren van werken


Sint Niklaas : plaatsen van schuttingen en containers
Als men voor het uitvoeren van bouw- of andere werken, een gedeelte van het openbaar domein tijdelijk moet innemen, moet men vooraf toelating vragen.
Dit is het geval voor het plaatsen van stellingen, bouwkranen, bouwmaterialen, loodsen, werfwagens en containers.
Naargelang de inname van het openbaar domein, kan de toelating ofwel onmiddellijk afgegeven worden ofwel na uitdrukkelijke goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen.
Het is dan ook aangewezen enkele weken vóór plaatsing van de schutting inlichtingen in te winnen op de dienst belastingen, tel. 03 760 90 42 en 03 760 90 46.
De aanvrager blijft verantwoordelijk voor de signalisatie van deze hindernis. Deze signalisatie moet uitgevoerd worden in overeenstemming met het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg. Indien de aanvrager niet over het nodige signalisatiemateriaal beschikt en/of parkeerverbod wil plaatsen, kan hij voor de nodige verkeersborden terecht bij de dienst mobiliteit.
Indien deze tijdelijke privatisering van het openbaar domein langer dan 7 dagen duurt, moet ook een waarborg worden gestort, dit om te garanderen dat het openbaar domein ná de werken in goede staat wordt achtergelaten.

Gent :  Condebo Containerdienst beschikt over een jaarvergunning voor het plaatsen van containers
dwz dat Condebo de plaatsing van de container stort & afval meldt bij de politiediensten, de aanvrager (klant) zorgt voor de parkeerverbodsborden indien nodig.

Waasmunster : inname van openbaar domein
Wanneer je bouwt, afbreekt, renoveert, een oprit  aanlegt… en het is nodig om (tijdelijk) het openbaar domein te gebruiken (bv voor het plaatsen van een container voor stort en afval) dan moet je minstens twee werkdagen vooraf aangifte doen met opgave van de periode van de inname en het aantal in te nemen m² .
Je kan dit aangeven bij de dienst Financiën van het gemeentebestuur.  (Klik
hier voor een online aangifte)
Het gemeentebestuur zal je dan inlichtingen verschaffen over de te voorziene veiligheidsmaatregelen ( verkeersborden, parkeerverbod…)
Voor dit tijdelijk gebruik zal een belasting aangerekend worden.Bij gebrek aan een dergelijke aangifte kan de gemeente je ambtshalve aanslaan en wordt de belasting verhoogd met 50%.

Dendermonde : inname van de openbare weg ingevolge het uitvoeren van werken of plaatsen van een container
Plaatsen van containers voor maximum 5 dagen op een parkeerplaats,  hiervoor dient u schriftelijk een aanvraag in te dienen zoals  beschreven met dien verstande dat de aanvraag uiterlijk 3 dagen op voorhand dient te gebeuren.
Hiervoor kan u het
formulier gebruiken dat beschikbaar is via het digitaal loket of u kan langskomen bij de dienst secretariaat tijdens de openingsuren.
Het stadssecretariaat vraagt zelf de nodige adviezen aan (o.a. bij de verkeersdienst van de lokale politie).
De vergunning wordt u per mail, fax of post overgemaakt. De aanvraag dient vergezeld te worden van een duidelijke schets van de situatie, met alle afmetingen van de openbare weg (breedte voetpad, fietspad, rijbaan, ...) en de afmetingen van de plaats op de openbare weg die zal worden ingenomen. Uit de schets moet de verkeerssituatie duidelijk blijken (nabijheid van verkeerslichten, kruispunten, hindernissen, ...). Tevens dient er op de schets aangegeven te worden hoe de inname van de openbare weg zal worden gesignaleerd (borden, kegels, lichten, ...).


 

 Over ons
Prijzen
Recyclagecentrum
10m³ container
30m³ container
33m³ gesloten zeecontainer
Steenpuin
Gemengd restafval
Groenafval
Diensten
Links
Contact
Condebo
Do&don't
Referenties
Ons Team
Vergunning
verkoopsvoorwaarden