Condebo Containerdienst
Lokeren - Gent - Dendermonde - Sint Niklaas - Wetteren
Over ons
Prijzen
Recyclagecentrum
10m³ container
30m³ container
33m³ gesloten zeecontainer
Steenpuin
Gemengd restafval
Groenafval
Diensten
Links
Contact
Condebo
Do&don't
Referenties
Ons Team
Vergunning
verkoopsvoorwaarden
Recyclagecentrum

Condebo Containerdienst is een door OVAM erkend ophaler en verwerker van afvalstoffen. Containerservice Condebo kan u afvalcontainers leveren voor het inzamelen van het afval of u kan het afval zelf aanleveren in ons sorteercentrum zowel aannemers, bedrijven als particulieren . We beschikken over een eigen geijkte weegbrug zodat het wegen en aanleveren van het afval snel en flexibel gebeurt zonder veel tijdsverlies.


eigen weegbrug met ijkcertificaat                                       Wij staan in voor de afvalverwerking van :
                                       - steenpuin
                                       - gemengd puin
                                       - aarde / grond
                                       - graszoden
                                       - boomwortels
                                       - snoeiafval
                                       - textiel
                                       - autobanden
                                       - gemengd afval
                                       - houtafval
                                       - glas
                                       - eterniet
                                       - ytong
                                       - papier/karton
                                       - beton
                                       - pvc
                                       - groenafval
                                       - ..........


In ons recyclage - sorteercentrum worden de ingezamelde afvalstromen gesorteerd zodat deze volgens de beste beschikbare technieken kunnen worden verwerkt bij onze eindverwerkers met wie we nauw samenwerken. Op deze manier kunnen wij u steeds een goedkope en milieuvriendelijke oplossing bieden voor al uw afval.Ons recyclagecentrum is een sorteerbedrijf waar de verschillende afvalsoorten zoals hout, papier en karton, metaal, pvc, groen en snoeiafval op een dusdanige manier worden behandeld zodat ze na de uiteindelijke afvalverwerking een nieuwe bestemming krijgen :

- papier / karton : aanmaak van recyclage papier en kartonprodukten.
- hout : hergebruik in de spaanderplaatindustrie en/of als energiegrondstof voor energieopwekking
- restafval : energiegrondstof voor energieopwekking zodat andere natuurlijke energiebronnen als aardolie worden gespaard
- ferro en non- ferrometalen: hergebruik als grondstof voor de aanmaak van nieuwe metalen
- groen en snoeiafval : aanmaak van compost en bodemverbeteraars
- PVC en plastics : hergebruik als grondstof voor de aanmaak van recyclagekunststoffen

 Steenpuin en grondfracties worden ingezameld, gezeefd en/of gebroken in COPRO gekeurde verwerkingscentra tot  herbruikbare fracties voor wegenbouw en andere infrastructuurwerken

De uitgesorteerde afvalstromen worden in groot-volumecontainers naar de eindverwerkers afgevoerd, op deze manier wordt een zo groot mogelijk volume/gewicht per transport vervoerd, dit komt zowel de kostprijs als het milieu ten goede!!Over ons
Prijzen
Recyclagecentrum
10m³ container
30m³ container
33m³ gesloten zeecontainer
Steenpuin
Gemengd restafval
Groenafval
Diensten
Links
Contact
Condebo
Do&don't
Referenties
Ons Team
Vergunning
verkoopsvoorwaarden